Historie

Het allerprilste begin van de Nijmeegse Aeroclub, waarvan de naam oorspronkelijk wordt afgekort tot NAC, dateert van ver voor 1953.

Reeds in hun HBS-tijd zijn Jan Tilman en Ed Veugelers lid van de Nijmeegse Rooms Katholieke Luchtvaartclub, een modelvliegvereniging en één van de ontspanningsverenigingen van het Canisius College. Tijdens hun modelbouwtijd ontwikkelt zich bij Tilman en Veugelers een steeds sterkere affiniteit tot de "grote" luchtvaart, die uiteindelijk resulteert in de oprichting van een zweefvliegclub.

De feitelijke oprichting van de zweefvliegvereniging is op 5 maart 1954. ‘Het Maldens Vlak’, een geaccidenteerd heidegebied met wat wildgroei hakhout, liggend in een kuil in het bos tussen Nijmegen en Malden is een van de mogelijke locaties voor het vliegveld. De noodzakelijke vergunningen om een vliegveld op het Maldens Vlak aan te mogen leggen, maken vestiging op deze locatie vooralsnog onmogelijk.

Uit de contacten met diverse commandanten van de Vliegbasis Volkel ontstaat echter het idee om op deze basis te gaan vliegen. Hiertoe wordt op de vliegbasis ten behoeve van de luchtmachtmilitairen de Klu ZC Volkel opgericht. Voor de familieleden van deze militairen wordt er een burgerclub gesticht, de ZC Uden. Deze zweefvliegcombinatie zal het terrein, de sleepvliegtuigen (Tiger Moth), de instructeurs en de brandstoffen verzorgen. De NAC brengt op haar beurt de zweefvliegtuigen en de lier in. In deze tijd zijn de meeste zweefvliegtuigen het eigendom van de KNVvL. Jaarlijks maakt deze een verdeling van haar vloot over de zweefvliegclubs. Als verdeelsleutel geldt onder andere hoeveel DBO'ers, solisten en prestatievliegers een club heeft.

In 1954 heeft de NAC de beschikking over de Schleicher Baby PH-219 en een Schleicher Ka-4 "Rhönlerche II".

baby       baby 2

Zoektocht naar een eigen veld

De zoektocht naar een eigen veld gaat door. Ondanks alle ongunstige voor-informatie met betrekking tot de afgifte van de benodigde vergunningen, gaat de voorkeur nog altijd uit naar het Maldens Vlak.

Eenvoudig is de verwerving van dit terrein echter niet. Zo doet zich het probleem voor dat het terrein eigendom is van de Gemeente Nijmegen, dat het binnen de grenzen van de Gemeente Heumen ligt, dat het als militair oefenterrein in gebruik is en dat het direct aan een spoorbaan grenst. Om het Vlak de bestemming van zweefvliegveld te kunnen geven moet dan ook met 18 instanties overleg worden gepleegd. Een aantal er van zijn: Nederlandse Spoorwegen, Rijksluchtvaartdienst, Staatsbosbeheer, Gemeente Nijmegen, Gemeente Heumen, Provincie Gelderland, Ministeries van Defensie, Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken.

Op 12 augustus 1954 verschijnt een artikel in De Gelderlander waarin vermeld wordt dat de gemeentebesturen van Nijmegen en Malden daadwerkelijk medewerking zullen verlenen aan de realisering van een zweefvliegveld op het Maldens Vlak. De gemeentebesturen hebben in principe zelfs hun toestemming al gegeven en ook de RLD heeft haar instemming met de plannen betuigd.

In 1955 wordt de Klu ZC Noviomagum opgericht. Deze club gaat, in navolging van de overeenkomst tussen de KNVvL en het Ministerie van Defensie, met de NAC een bondgenootschap aan zodat een zweefvliegcombinatie ontstaat.

Deze foto's zijn gestuurd door Henk van Lin uit Overasselt. Ze zijn gemaakt door mensen van de vrijwillige brandweer die ter beveiliging bij de opening aanwezig waren. Schleicher/Grunau Baby's.

NIJAC Opening vliegveld 2      NIJAC Opening vliegveld 1

NIJAC Opening vliegveld 6      NIJAC Opening vliegveld 4

 

Vliegveld Malden ontstaat

Pas in 1957 zijn de vooruitzichten op een eigen veld gunstiger dan ooit: het contract met de Gemeente Nijmegen, voor de toekenning van het Maldens Vlak aan de NAC, is ondertekend. In 1958 wordt met de aanleg van het vliegveld gestart.

01 1962

Met behulp van groot materieel van de Genieschool uit Wezep, de inbreng van de Dienst Plantsoenen en Bosbeheer van de Gemeente Nijmegen en vele arbeiders van het DUW (Directoraat Uitvoering van Werken, een instantie die werklozen werk geeft), worden twee bijna haaks op elkaar liggende banen aangelegd.

Het kruis van de twee banen komt te liggen boven het feitelijke Maldens Vlak. Vanaf het Vlak wordt het terrein in vier richtingen ontdaan van wildgroei hakhout en wordt de slenk vlak geschoven. Zo ontstaan een lange baan van 950 m (de huidige korte baan) en een korte baan van 700 m (het eerste gedeelte van de huidige lange baan).

Regelmatig moeten de werkzaamheden echter worden gestaakt omdat op diverse plaatsen grote hoeveelheden explosieven worden gevonden. De Mijnopruimingsdienst is kind aan huis op het vliegveld in wording.

In 1958 wordt er met de 2-trommellier op Malden proefgedraaid. Met dit gebeuren is tevens de eerste start op Malden een feit! Het officiële vliegen vanaf Malden begint op 2 augustus.

Ook wordt er 1958 met de bouw van de eerste hangaar begonnen ontworpen door vice-voorzitter en architect Veugelers

06 1959           18 1959

 

 In 1959 bestaat de complete NAC vloot uit:

  • PH 252 Schleicher Ka 4 "Rhِönlerche II"
  • PH 170 Grunau Baby

Tegen het eind van 1959 wordt de eerste privé kist op Malden verwelkomd, een Ka 6 CR, PH 252 van J. v. Melzen.

 

nijac logo small

In 1960 verschijnt voor het eerst voor de clubnaam de verkorting NijAC. De transformatie van NAC naar NijAC is het gevolg van de veel voor komende verwarring met de voetbalclub NAC. Hoofdletters N, A en C en kleine letters i en j.

 

 

Ook in 1960 wordt de eerste overland vanaf 's NijAC’s thuishaven gemaakt. Op een Prefect wordt een afstand van 54km gevlogen van Malden naar Nederweert.

In 1960 wordt het plan om de korte baan tot 1250 m te verlengen is met gunstig onthaal ontvangen door de gemeenten Nijmegen en Heumen.

In 1966 wordt de eerste 300km vanaf Malden gevlogen naar Reims in Frankrijk. Op 4 mei (hemelvaartsdag) 1967 organiseert de NijAC haar eerste eendagswedstrijd, de "Vergulde Venturi", een 104 km driehoek uit, met als keerpunten Malden, Ulft en Terlet.

 

6 trommellier en 25 jarig jubileum

In 1975 wordt de eerste aanzet tot de ontwikkeling van een 6 trommellier gegeven. Volgens goed gebruik wordt deze lier door de NijAC zelf ontworpen en gebouwd. Nimmer in haar bestaan heeft de vereniging een lier gekocht. De lier zal in 1980 in gebruik genomen worden.

03 1979

 

Ook in 1975 (13 juni) vindt de doopplechtigheid plaats van het eerste kunststof vliegtuig, de Standaard Cirrus.

 

In 1979 viert de NijAC haar 25 jarig bestaan met een feestvierdaagse waarbij de oprichters van de vereniging tot lid van verdienste benoemd worden. In 1981 verlenen de gemeenten Nijmegen en Malden toestemming voor een proefperiode van 1 jaar om met een motorzwever te vliegen.

 

50 jarig jubileum

In 2004 vierde de NijAC alweer haar 50e jubileum. Uit alle verslagen en verhalen die er door de jaren heen gemaakt zijn, is een boek samengesteld. Het Jubileumboek van de Nijmeegse Aeroclub. Voor meer informatie hierover, neem contact op met onze secretaris.

 

historischoverzicht

 

Bouw nieuwe hangaar

Met de bouw van een nieuwe hangaar heeft de vloot een zeer ruim en modern onderkomen gevonden.

hangaar 1

 

hangaar 2

 

hangaar 3