Maldens Vlak

Het Zweefvliegveld, het Maldens Vlak, het Kruis; allemaal benamingen voor het mooie veld in de bossen tussen Malden, Nijmegen en Groesbeek. Een fraai natuurgebied, met afwisselend loofbos, naaldbos en heide. Regelmatig wordt het vliegbedrijf even stil gelegd omdat er een ree de baan oversteekt, en ook de vele buizerds die er leven zijn onze grote vrienden. Net als wij maken ze gebruik van thermiek, en we wijzen elkaar vaak even een belletje aan. De ultieme vliegervaring: samen met een buizerd in een bel!

Bovendien huist er sinds enkele jaren een schaapskudde aan de rand van het veld. Door begrazing voorkomen ze het dichtgroeien van vlaktes en heidegebieden, waardoor de biodiversiteit hoog blijft.

maldenkruis

Onder meer door het begrazen en het gebruik als zweefvliegveld, blijft het Maldens Vlak open. Van deze variatie in de begroeiïng van het gebied wordt dankbaar gebruik gemaakt door allerlei dieren, waaronder veel vogels.


De banen hebben aantrekkingskracht op allerlei trekvogels. Roofvogels zie je van verre erop afkomen om van de thermiek gebruik te maken. Eind oktober zijn er op een dag wel 170 buizerds en 80 sperwers geteld, dat is voor Nederland best veel. De Blauwe Kiekendief, eveneens een roofvogel, onderbreekt zijn trektocht graag voor een verkennende vlucht over de banen, zoals we verschillende keren zagen. Hij zoekt dan naar muizen, net als de torenvalken die er de hele tijd rondhangen. Verschillende soorten zangvogels gaan graag op de banen zitten om voedsel te zoeken of uit te rusten, bijvoorbeeld Veld- en Boomleeuwerik, Grote Lijster, Kramsvogel, Witte Kwikstaart en Graspieper. Soms ook vertoont zich er een zeldzaamheid, zoals begin november een Grote Pieper, een diep uit Siberië afkomstige vogel die zeldzaam is in Nederland. Wat deze vogels zo aantrekt, is de combinatie van hele lage grassen en heide.

De randzone, met wat stukjes hei en wat verspreide opslag, is eveneens van interesse voor vogels. De Klapekster, een roofvogelachtige zangvogel met een haaksnavel, jaagt er in het winterhalfjaar soms op muizen en mestkevers, incidenteel ook op een vogeltje. Het is een uit Zweden afkomstige trekker, in Nederland zijn ze als broedvogel uitgestorven. Even bijzonder is het voorkomen van enkele paren Nachtzwaluwen in de zomer. Je hoort ze op mooie avonden snorren in de avondschemer. Met enkele paren op de Mulderskop (vlakbij het zweefvliegveld) is dit de enige broedplaats van deze bijzondere zomervogel in het Rijk van Nijmegen (de dichtstbijzijnde zitten bij Afferden in Noord-Limburg). Verder broeden er o.a. Boomleeuweriken en waarschijnlijk ook wel Roodborsttapuiten. Je ziet, zweefvliegen en de natuur gaan prima samen! (Met dank aan Fred Hustings. Zie ook trektellen.nl, en zie 'Mulderskop' voor het Maldens Vlak).

Het Maldens Vlak: een prachtig natuurgebied dus, waar zweefvliegen en natuur iprima en harmonisch samen gaan. Wilt u ook genieten van deze prachtige omgeving? Er zijn vele wandelroutes door dit gebied, verschillend in lengte en allemaal goed aangegeven.

Meer informatie over het ontstaan van dit gebied vindt u hier Virtual Classroom Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen over het ontstaan van het landschap rond Nijmegen en de vegetatie in de verschillende gebieden.